Warty Euphorbia
Family Euphorbiaceae
Euphorbia spathulata