Prairie Brazoria
Family Labiatae
Warnockia schutellarioides